Ένταξη στα Δημόσια Σχολεία

Ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Δημόσια σχολεία

Ο Σύλλογός μας, μέσα από την εμπειρία των μελών του, έχει καταλήξει σε μερικά συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους και τις διαδικασίες που θα βοηθούσαν στην ένταξη των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν στο γενικό σχολείο. Είναι αποδεδειγμένο ότι σχεδόν όλα τα παιδιά με σύνδρομο Ντάουν (τα περισσότερα εκ των οποίων εμπίπτουν στις κατηγορίες της ελαφράς και μέτριας νοητικής υστέρησης) μπορούν να φοιτήσουν στο γενικό σχολείο με αποτελέσματα καλά ως προς τη μάθηση, την κοινωνικοποίηση και την απόκτηση καλών κοινωνικών προτύπων μέσω της μίμησης των συνομηλίκων φυσιολογικής ανάπτυξης. Ωστόσο, επειδή η σχετική δομή στη δημόσια εκπαίδευση είναι ακόμη στα σπάργανα, είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη δραστηριοποίηση εκ μέρους της Πολιτείας, εστιάζοντας αρχικά στα εξής:

1.Δημιουργία τμημάτων ένταξης στα σχολεία που ακόμα δεν υπάρχουν: σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, όπως σε όλες τις Ευρωπαικές χώρες- με καταρτισμένους ειδικούς δασκάλους (οι περισσότεροι δεν έχουν γνώσεις και πείρα για να διδάξουν παιδιά με νοητική υστέρηση ή αυτισμό). Είναι απαράδεκτο η έλλειψη τμημάτων ένταξης σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις περιοχές να οδηγεί στη "μετανάστευση" του παιδιού σε άλλες περιοχές προκειμένου να πάει στο σχολείο, με αποτέλεσμα να χάνει την ευκαιρία συγχρωτισμού και με τα παιδιά της γειτονιάς του στις εκτός σχολείου ώρες, τα παιδιά δηλαδή που θα ήταν οι φίλοι και οι συμμαθητές του, αν υπήρχε τμήμα ένταξης στην περιοχή του. Επίσης, είναι απαράδεκτο, οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής των τμημάτων ένταξης να είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας κυρίως σε ξένα παιδιά (ο αριθμός των οποίων είναι πολύ μεγάλος στις περισσότερες περιοχές της χώρας), που όμως δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και δεν χρειάζονται ειδική αγωγή για να προοδεύσουν. Η Πολιτεία θα έπρεπε να φροντίσει να υπάρχουν τμήματα υποδοχής για τους ξένους μαθητές με επαρκώς εκπαιδευμένους δασκάλους, προκειμένου οι δάσκαλοι των τμημάτων ένταξης να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο έργο τους, που είναι η εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο και πιο ωφέλιμο χρόνο (έξω και μέσα στη γενική τάξη, όπου απαιτείται) στα παιδιά αυτά.

2. Να επιτραπεί η παρουσία βοηθών ειδικού δασκάλου (απόφοιτοι ΙΕΚ παρεμφερών τομέων) στα σχολεία, όπου ο ειδικός δάσκαλος του τμήματος ένταξης δεν έχει το χρόνο να μπαίνει στην κανονική τάξη για να προσφέρει υποστήριξη στους μαθητές Είναι λίγα τα παιδιά που χρειάζονται σήμερα αυτήν την υποστήριξη, αλλά χωρίς αυτήν δύσκολα θα αποδώσουν, γιατί η δασκάλα ή ο δάσκαλος της κανονικής τάξης δε μπορεί να διαθέσει επιπλέον χρόνο σε έναν συγκεκριμένο μαθητή. Σε σχετικά αιτήματα που, κατά καιρούς, υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας από γονείς-μέλη του Συλλόγου μας η απάντηση είναι πάντα ότι, ενώ κατανοούν την αναγκαιότητα βοηθού εκπαιδευτικού (συνοδού ή παράλληλης στήριξης), δεν μπορούν να τον προσφέρουν λόγω έλλειψης σχετικών κονδυλίων.

3. Τα νεοσύστατα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) θα πρέπει να επανδρωθούν με περισσότερο και έμπειρο προσωπικό προκειμένου να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση και αξιολόγηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να είναι έγκαιρη και η παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίστες που απαιτούν μεγάλη αναμονή (ακόμα και ετών) με αποτέλεσμα η παρέμβαση να καθυστερεί συχνά τόσο που πλέον να είναι σχεδόν αδύνατη η προσφορά πραγματικής βοήθειας στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ο χρόνος που αφιερώνεται για τις αξιολογήσεις θα πρέπει να αυξηθεί (προφανώς η έλλειψη προσωπικού είναι εκείνη που επισπεύδει τις διαδικασίες και μειώνει το χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε παιδί) ώστε η αξιολόγηση να αντανακλά την πραγματική κατάσταση κάθε παιδιού. Δυστυχώς, η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι, με κάπως συνπτικές διαδικασίες, παραπέμπονται σε ειδικά σχολεία παιδιά, τα οποία με την κατάλληλη υποδοχή και υποστήριξη, θα μπορούσαν να ενταχθούν στο γενικό σχολείο και να ωφεληθούν πολύ περισσότερο. Τα ΚΔΑΥ θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα, για οποιαδήποτε πληροφορία, ενημέρωση και υποστήριξη των δασκάλων και των γονέων που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία φοιτούν σε γενικό σχολείο. Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) που συντάσσεται για κάθε παιδί από τον εκπρόσωπο των ΚΔΑΥ, τη δασκάλα ειδικής αγωγής και τη δασκάλα της γενικής τάξης του σχολείου πρέπει να είναι ευέλικτο, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (με την παρουσία και των γονέων που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την πρόοδο του παιδιού και δικαιούνται να είναι πλήρως ενημερωμένοι ιγα το πρόγραμμα που εφαρμόζεται) προκειμένου να γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές στο πρόγραμμα, κάθε φορά που αυτό απαιτείται.

4. Η Πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει ώστε να υπάρχει επαρκής επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής για όλους του δασκάλους (με προτεραιότητα εκείνους που φοιτούν σε σχολεία που έχουν τμήματα ένταξης). Η επιτυχημένη ένταξη ενός παιδιού δεν εξαρτάται μόνο από το δάσκαλο ειδικής αγωγής του σχολείου και τα ΚΔΑΥ, εξαρτάται στον ίδιο βαθμό και από το δάσκαλο της γενικής τάξης (που έχει στην ευθύνη του το παιδί τον περισσότερο χρόνο) αλλά και από όλους τους υπόλοιπους δασκάλους του σχολείου με τους οποίους το παιδί έρχεται σε επαφή στο διάλειμμα, σε εκδρομές και σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Δάσκαλοι που δεν έχουν αρκετές γνώσεις για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή δεν είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένοι μέσω της ενημέρωσης και της υποστήριξης, δεν θα μπορέσουν ούτε το ίδιο το παιδί να αντιμετωπίσουν σωστά, όταν αυτό χρειαστεί, ούτε τα υπόλοιπα παιδιά να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν ώστε να μάθουν να αποδέχονται τη "διαφορετικότητα" χωρίς προκατάληψη, αλλά με στάση συντροφικότητας και αγάπης, κάτι που θα βοηθήσει και τα ίδια, όχι μόνο στην παιδική τους ζωή, αλλά και αργότερα, όταν θα βγουν στην κοινωνία ως ενήλικοι πολίτες.

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Ντάουν "Ηλιαχτίδα", έχοντας κατα νου τα παραπάνω, επιθυμεί να συμβάλλει στην προετοιμασία των μικρών παιδιών με τρόπο που θα κάνει ακόμα πιο εύκολη την ένταξή τους στο γενικό σχολείο, ξεκινώντας αρχικά από τους εξής στόχους:

1. Μεταφράσεις ξένης βιβλιογραφίας και άρθρων για την ενημέρωση των γονέων και εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στην Ελλάδα ακόμα εκτός από δύο διηγήματα (το ένα έχει μεταφραστεί από την Αγγλική ) και ένα που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρισιάνου με τίτλο «Αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές για μια επιτυχημένη Ένταξη»,το οποίο είναι μετάφραση δική μας ενός Καναδέζικου βιβλίου. Επίσης ο Σύλλογος έχει προχωρήσει στη μετάφραση κάποιων άρθρων, πολύ βοηθητικών για τους γονείς, που αναφέρονται όλα στην ιστοσελίδα μας..

2. Η απόκτηση στέγης όπου θα εδρεύει ο Σύλλογός μας και, εάν ο χώρος είναι επαρκής, θα θέλαμε να λειτουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό κέντρο μέσα στο οποίο θα παρέχουμε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης (με πρότυπα εξειδικευμένα προγράμματα ξένων χωρών με θεαματικά αποτελέσματα, δοκιμασμένα και στα δικά μας παιδιά) ούτως ώστε τα παιδιά με νοητική υστέρηση να μπαίνουν πιο προετοιμασμένα στα σχολεία. Ένα τέτοιο κέντρο θα μπορεί να λειτουργήσει και με εθελοντές, αλλά θα χρειαστεί και κάποια επιδότηση από το Κράτος ή την Ευρωπαική ένωση για να πληρώνονται οι μισθοί του ειδικού προσωπικού και τα μηνιαία λειτουργικά έξοδα.

3. Υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και συναντήσεις με τους ανά τομέα υπεύθυνους, όπου θα μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, που είναι αποτέλεσμα πραγματικής εμπειρίας, τις υπάρχουσες ανάγκες και τις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν προς όφελος των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν (και όχι μόνο). Στα μέλη του Συλλόγου περιλαμβάνονται και επιστήμονες που θα μπορούσαν πολύ αποτελεσματικά να υποδείξουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν και ίσως και να υποστηρίξουν για την υλοποίησή τους

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό Νόμο για την ένταξη - φοίτηση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ηλιαχτίδα

Διαδόχου Παύλου 17, 15452 Ψυχικό Αθήνα
Τηλ.210 6713949
Fax.210 6743033
e-mail: info@iliaktida.gr

Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας αν επιθυμείτε να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες ή τα νέα μας

Αναζήτηση

Αναζητήστε ανάμεσα στα κείμενα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας