Πρόνοια Επίδομα

Η Πρόνοια δίνει ένα μηνιαίο επίδομα στα παιδιά με σ. Ντ. εντάσσοντάς τα στο πρόγραμμα επιδόματος για άτομα με νοητική υστέρηση.

Το ποσό του επιδόματος είναι ανάλογο με το βαθμό της νοητικής υστέρησης (σοβαρή, μέτρια ή ελαφρά) που έχει διαγνώσει το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ή κάποιο Δημόσιο Νοσοκομείο.

Δυστυχώς, αυτός ο βαθμός καθορίζεται από έναν δείκτη νοημοσύνης που υποτίθεται ότι βγαίνει μετά από κάποια τεστ στα οποία υποβάλλεται το παιδί και τα οποία δίνουν το δείκτη νοημοσύνης. Ωστόσο, οι ειδικοί και τα κέντρα παιδοψυχικής υγιεινής επανειλημμένως έχουν ενημερώσει την Πρόνοια ότι στα μικρά παιδιά (κάτω από 7 ετών) είναι αδύνατον να γίνουν τα σχετικά τεστ και να δοθεί δείκτης νοημοσύνης με ακρίβεια, δηλ. τουλάχιστον μέχρι κάποια ηλικία δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτή η διάκριση και όλα τα παιδιά θα έπρεπε να παίρνουν το ίδιο επίδομα.

Δυστυχώς, όμως, η Πρόνοια αυτό δεν το δέχεται κι έτσι συνεχίζεται αυτή η διαδικασία με αποτέλεσμα να δίνονται δείκτες νοημοσύνης που ενδεχομένως είναι και πλασματικοί και δεν αντανακλούν την πραγματική νοητική κατάσταση του παιδιού (Αυτό πέραν του πρακτικού αποτελέσματος – δηλ. λιγότερα ή περισσότερα χρήματα – έχει επίδραση και στην ψυχολογική κατάσταση των γονέων που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους και έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά θέματα με το παιδί που έφεραν στον κόσμο, αλλά ενδεχομένως βάζει και μια "ταμπέλα" στο παιδί που μπορεί να μην αντανακλά την πραγματική του κατάσταση).

Έτσι, παρότι σε όποια κατηγορία και να ανήκει ένα παιδί, τα χρήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπισης προβλημάτων είναι τα ίδια, δεν παίρνουν όλα τα παιδιά το ίδιο επίδομα (το ποσό αλλάζει ανάλογα με την κατηγορία και τα παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντα ελαφρά νοητική υστέρηση παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα από εκείνα με τη μέτρια ή σοβαρή νοητική υστέρηση).

Ένα άλλο πρόβλημα σε σχέση με το επίδομα είναι ότι για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, πολλά από τα ίδια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται κάθε χρόνο και το παιδί πρέπει να περνά και από Επιτροπή κάθε τρία χρόνια. Στην Επιτροπή η εξέταση είναι υποτυπώδης (ουσιαστικά ο γιατρός απλώς βλέπει το παιδί ή ούτε καν και αυτό, και καλά κάνει γιατί τι θα άλλαζε; Η διάγνωση ή το σύνδρομο;) και τελικά όλη αυτή η διαδικασία το μόνο που κάνει είναι να ταλαιπωρεί για μια ακόμη φορά την οικογένεια, η οποία ήδη ταλαιπωρείται με την προσπάθεια να προσφέρει στο παιδί και να κάνει το καλύτερο που μπορεί για να το βοηθήσει να προοδεύσει και να ενταχθεί καλά στην κοινωνία.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να πάρει ένα παιδί με σ. Ντ. το επίδομα που δίνει η Πρόνοια είναι τα εξής:

1. Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα. (Μία φορά)
2. Γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ατόμου και ο Δ.Ν. (δείκτης νοημοσύνης). (Κάθε τρία χρόνια)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένο το άτομο. (Μία φορά)
4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και των δύο γονέων, αν είναι συνταξιούχοι, ή βεβαίωση Υπηρεσίας για τους εν ενεργεία, στην οποία θα βεβαιώνεται αν το άτομο με τη νοητική υστέρηση λαμβάνει ή όχι οποιαδήποτε χρηματική παροχή (σύνταξη, προσαύξηση, οικογενειακό επίδομα κ.λπ.) και, εάν ναι, το ύψος του μηνιαίου ποσού και το συγκεκριμένο λόγο. (Κάθε χρόνο)
5. Σε περίπτωση που το ανάπηρο άτομο φοιτά σε ειδικό σχολείο ή νοσηλεύεται σε Ίδρυμα, υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται αν η φοίτησή του είναι εξωτερική ή, στην περίπτωση που είναι εσωτερική, θα αναφέρεται το ύψος της μηνιαίας δαπάνης και ποιος την καλύπτει. (Κάθε χρόνο)
6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (και το πρωτότυπο). (Κάθε χρόνο)
7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση) (Και το πρωτότυπο). (Κάθε χρόνο)
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Κάθε χρόνο) του υπεύθυνου είσπραξης, στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα:
α. Η μόνιμη κατοικία και η σύνθεση της οικογένειας.
β. Ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ατόμου με τη νοητική υστέρηση.
γ. Εάν λαμβάνει ή όχι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
δ. ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία σε περίπτωση εισαγωγής σε ίδρυμα, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, λήψης επιδόματος ή σύνταξης ή θανάτου του ατόμου με τη νοητική υστέρηση.
9. Αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου και του υπεύθυνου είσπραξης (και το πρωτότυπο). (Κάθε χρόνο)
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον άλλο γονέα, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί για την είσπραξη του βοηθήματος του παιδιού του από τον ή την σύζυγο. (Μία φορά)

Για την εξέταση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή και για να κλειστεί το σχετικό ραντεβού απαιτούνται τα εξής:

1. Πρόσφατο ιατρικό Πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ΙΚΑ στο οποίο θα αναγράφεται λεπτομερώς η τωρινή κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι "όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή".
4. Αίτηση (έντυπο αίτησης υπάρχει στην υπηρεσία).

Ηλιαχτίδα

Διαδόχου Παύλου 17, 15452 Ψυχικό Αθήνα
Τηλ.210 6713949
Fax.210 6743033
e-mail: info@iliaktida.gr

Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας αν επιθυμείτε να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες ή τα νέα μας

Αναζήτηση

Αναζητήστε ανάμεσα στα κείμενα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας