AMEA

Α.Μ.Ε.Α

Ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιείται σήμερα διεθνώς, ως γενικότερος όρος, που καλύπτει ομάδες ατόμων με ανεπάρκειες όπως : νοητική ανεπάρκεια, προβλήματα όρασης, ακοής διαταραχές στη γλώσσα, τη συμπεριφορά, στο μυοκινητικό σύστημα.

Οι ανεπάρκειες αυτές έχουν σαν άμεση συνέπεια, την αδυναμία των ατόμων αυτών να συμμετάσχουν αποδοτικά στις εκπαιδευτικές (ή παραγωγικές) διαδικασίες αν δε χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα μέσα, ειδικές μέθοδοι και αν δεν υπάρξει υποστηρικτική παρέμβαση.

Όροι όπως «νοητικός καθυστερημένος», «ελλειμματικός», «μη εκπαιδεύσιμος», χρησιμοποιούνται συχνά για να προσδιορίσουμε άτομα, εντελώς άκριτα, χωρίς σαφήνεια και καθαρότητα.

Αυτοί οι όροι, όπως όλες οι «ετικέτες» και οι γενικοί χαρακτηρισμοί είναι πολύ πιθανό να παρασύρουν όλους όσους τις χρησιμοποιούν, χωρίς πολλή σκέψη μάλιστα, σε λανθασμένα συμπεράσματα για θέματα, που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και λεπτά.

Ο όρος «Άτομα με ειδικές ανάγκες» δεν είναι διαγνωστικός όρος.

Είναι ένας όρος που μας βοηθάει να πάρουμε κάποιες οργανωτικές / διοικητικές αποφάσεις.

Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με άτομα με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιούμε τον όρο «άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες» σαν τον πλέον αντιπροσωπευτικό, που η κάθε κοινωνία έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει μαζί τους μια σχέση «ανοιχτή», μια σχέση αλληλεπίδρασης, να τα εμπλουτίσει και να εμπλουτιστεί.

Θέλω εδώ να θέσω τους εξής προβληματισμούς :

Είναι γεγονός ότι ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει σαφής και αυστηρός διαχωρισμός για το τι είναι και τι δεν είναι φυσιολογικό. ένας καθ’ όλα «υγιής» άνθρωπος, μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που δεν είναι ορατά. Μια μεγάλη κατηγόρια ανθρώπων υποφέρουν από ψυχονευρώσεις, καρδιακά νοσήματα κλπ. Άραγε πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα άτομα αυτά είναι άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εξάλλου η ζωή μας έχει διδάξει ότι, τίποτα δεν είναι μόνιμο και σταθερό. Πόσοι άνθρωποι Άραγε έχουν βιώσει ανατρεπτικές αλλαγές στη ζωή τους;

Σε πόσους ανθρώπους ένα αναπάντεχο γεγονός δεν ανατρέπει την πορεία της ζωής, τους στόχους, τις ικανότητες τους;

Αποδεχόμαστε σήμερα ότι, η νοητική καθυστέρηση παρουσιάζει ένα ποσοστό κατά τι μικρότερο απ’ το 3% του γενικού πληθυσμού. Ωστόσο είναι σοβαρότατο λάθος να σχηματίσουμε τη σφαλερή εντύπωση, ότι τα άτομα αυτά, αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια ομάδα «μη φυσιολογικών» εντελώς διαφορετικών απ’ τα άτομα που έχουν μέσο νοητικό πηλίκο.

Είναι λάθος λοιπόν να θεωρούμε ότι η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων, μπορεί να είναι και αντιπροσωπευτική των ατόμων που τις απαρτίζουν. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι πρώτα απ’ όλα, άτομα με τις δικές τους ευαισθησίες, τις δικές τους ιδιαίτερες επιθυμίες και δυνατότητες. Δε χρειάζονται τον οίκτο μας. χρειάζονται ισοτιμία μεταχείρισης, δυνατότητες, δημιουργία ευκαιριών, στόχους και προοπτικές όπως Όλοι μας.

έχει τα ίδια δικαιώματα απέναντι στη ζωή, το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές τους ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, τα ενδιαφέροντα και τη δυνατότητα του να διευρύνει το προσωπικό του δυναμικό.

Το κάθε άτομο μπορεί να «μάθει» αρκεί να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο.

Ο Roland Barth λέει ότι «Η δόμηση της Γνώσης αποτελεί υπόθεση προσωπικής επιλογής και εξαρτάται απ’ την ιδιοσυγκρασία τους ατόμου που την πραγματοποιεί».

Όλα τα άτομα δεν έχουν τον ίδιο βαθμό δυνατοτήτων ανεξάρτητα απ’ το αν είναι ή όχι άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθένας μας διαθέτει σαν άτομο, τους δικούς του, μοναδικούς συνδυασμούς ικανοτήτων και μειονεκτημάτων. Είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι ένας μέσος φυσιολογικός άνθρωπος διακρίνεται για τις καλές του επιδόσεις σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων;

Όχι βέβαια. Αυτή η υπόθεση θα αποτελούσε υπεραπλούστευση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα άτομο με ιδιαίτερες ικανότητες, μπορεί να ελέγχει λ.χ. χαμηλή σχολική επίδοση αλλά να τα καταφέρνει θαυμάσια στις πρακτικές δοκιμασίες αρκεί να του δώσουμε τις ευκαιρίες – δυνατότητες και να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε το ρόλο του περιβάλλοντος (οικογενειακό, ευρύτερο κοινωνικό) στην προσπάθεια του ατόμου με ιδιαίτερες ικανότητες για αυτονομία και ανεξαρτησία.

Για άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες όπως και για όλους τους ανθρώπους (χωρίς καμία διάφορα) η άξια και η βαρύτητα που δίνει το περιβάλλον για ότι «δημιουργεί» δίνει κύρος και σπουδαιότητα στις προσπάθειες τους και καταξιώνει τις εμπειρίες τους.

Το ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ. προωθεί ειδικά σχεδιασμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τις ικανότητες και δυσκολίες του κάθε ατόμου. Στόχος μας είναι να εφοδιάσουμε τα άτομα αυτά με γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλος της κοινωνίας.

Υλοποιεί Προγράμματα Συνοδευτικών Υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες. Υιοθετώντας την άποψη του Κ. Καλατζή ότι «η ειδική Αγωγή Δε μπορεί να δώσει ότι δεν υπάρχει, μπορεί όμως να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες», θέτοντας σα στόχο μέσω αυτών των Προγραμμάτων μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, (λαμβάνοντας υπόψη τα δικά τους ενδιαφέροντα).

Η διαρκώς αυξανόμενη συνειδητοποίηση, ότι μια πλειάδα επαγγελμάτων (περισσότερο από το 50%) στη σύγχρονη κοινωνία, δεν απαιτούν μόρφωση που να ξεπερνά το επίπεδο της Α’ Βαθμιας Εκπαίδευσης, έχει σηματοδοτήσει μια αυξανόμενη τάση για ενσωμάτωση των ατόμων με ιδιαίτερες δυνατότητες στην παραγωγική διαδικασία.

Ήδη στους δημόσιους οργανισμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. απασχολείται σήμερα ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός ατόμων με ιδιαίτερες ικανότητες.

Προσωπικά είχα την ευτυχία να συνεργαστώ με άτομο με ιδιαίτερες ικανότητες, μια συνεργασία που βασιζόταν σε σχέση ισοτιμίας, από την οποία αποκόμισα σαν επαγγελματίας, κυρίως όμως σαν άνθρωπος σημαντικές Εμπειρίες αλλά και Γνώση.

Από την ύπαρξη ή όχι των Προγραμμάτων Συνοδευτικών Υπηρεσιών και την πολιτική τους, εξαρτάται το αν θα συνεχίσουμε την τακτική του αποκλεισμού, ή θα γυρίσουμε καινούρια σελίδα και θα κινητοποιηθούμε για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση και να δρέψουμε τους καρπούς που μας προσφέρει η Εκπ/ση τους.

Για να προχωρήσουμε μπροστά, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα, κάθε δεξιοτεχνία, όλο το δυναμικό που διαθέτουν τα άτομα αυτά. Ο κυκεώνας των ορισμών και της ορολογίας εμποδίζουν τη δράση και την εξέλιξη.

Σαν Κέντρο Πολιτικής, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να δώσουμε στα Α.Μ.Ε.Α. τη θέση που δικαιούνται, τη θέση που τους αξίζει.

Θέλω να τονίσω ότι βασικός Στόχος του ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ. είναι να βοηθήσει τα άτομα αυτά ν’ αποκτήσουν βιώματα επιτυχίας, που θα τα βοηθήσουν να αισθανθούν ικανά.

Οι ευρύτεροι στόχοι μας σχετίζονται με έννοιες όπως, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση ,Αυτόαποτελεσματικότητα.

Η αυτοαποτελεσματικοτητα μπορεί να βελτιωθεί μόνο με τη δημιουργία προϋποθέσεων και ευκαιριών για τη σταδιακή βελτίωση και εξέλιξη τους.

ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΑΜΠΑΜΠΑ

Ηλιαχτίδα

Διαδόχου Παύλου 17, 15452 Ψυχικό Αθήνα
Τηλ.210 6713949
Fax.210 6743033
e-mail: info@iliaktida.gr

Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας αν επιθυμείτε να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες ή τα νέα μας

Αναζήτηση

Αναζητήστε ανάμεσα στα κείμενα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας